top of page
Image by Peter Žagar

"Trẻ con như hạt mầm, cha mẹ như người làm vườn.
Muốn hạt mầm đâm chồi, nở hoa, kết trái thì cha mẹ phải
biết chọn mảnh đất tốt lành để gieo hạt, biết cách tưới tắm,

chăm sóc, trông nom cây"

                                                                                     - TS. Nguyễn Chí Hiếu -

bottom of page